• အလွယ်တကူ အစင်းရာ ခြစ်ရာ မထင်နိုင်ခြင်း။
  • ပိုးမစားခြင်း၊ အကြမ်းခံနိုင်ခြင်း။
  • Slide Resistance ပါရှိခြင်းကြောင့် ချော်လဲမှုမရှိခြင်း။
  • လမ်းလျှောက်ရာတွင် အသံလုံခြင်း။
  • သပ်ရပ်လှပမှုရှိပြီး ဈေးနှုန်းသက်သာခြင်း။
  • အလွယ်တကူ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်ခြင်း။
  • Design စုံ ရရှိနိုင်ခြင်း။
  • Wearing Layer 0.3mm ရှိခြင်း။