မဟာလင်းထက်ကုမ္ပဏီ

မှ တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တင်သွင်းဖြန့်ချိသော China Top Brand FENGLU အမှတ်တံဆိပ် Aluminum Frame များ

Machines

GYZ-26 (ဖောက်စက်)

DZX02-120 (သော့ပေါက်ဖောက်စက်)

Manual Press Mould

Aluminum Accessories